Jak zacząć pracę w IT

Bardzo łatwo i szybko. W branży IT pracuje bardzo dużo osób z różnymi umiejętnościami. Możesz zostać testerem, analitykiem lub developerem (programistą), grafikiem, scrum masterem, dev opsem. Obejrzyj nasze podsumowanie stanowisk pracy w branży IT.

Tester

Zajmuje się testowaniem oprogramowania. Dostaje zadania przetestowania wybranych fragmentów oprogramowania. To jak ma działać wybrany obszar uzgadnia z analitykiem. Zgłoszenia nieprawidłowości notuje w systemie JIRA (lub innym), szczegóły techniczne sprawdza w narzędziu Enterprise Architect (lub innym). Czasami dzwoni do developera, żeby ustalić detale związane z zadaniem przetestowania aplikacji. W niektórych firmach testerzy dzielą się na juniorów i seniorów. Testerzy mogą być bardziej zaawansowani i pisać testy integracyjny i automatyczne w różnych narzędziach (Selenium, Postman)

Analityk

Analityk opracowuje specyfikację techniczną w narzędziu Enterprise Architect (lub innym) dla developerów. Opracowuje algorytmy działania wybranych funkcjonalności systemu. Tworzy projekt obiektów biznesowych oraz wszystkie przypadki użycia oraz stany systemu. Analityk najczęściej komunikuje się z klientem. Uzgadnia z nim jak ma działać dany ekran, funkcjonalność. Opisuje w języku UML jak ma działać tworzony system / aplikacja. Uzgadnia również makiety ekranów (projekty ekranów lub formularzy).

Grafik

Działa w porozumieniu z analitykiem i po ustaleniu przez analityka jakie pola mają znajdować się na ekranach aplikacji przygotowuje makiety, które developer będzie implementował na froncie (interfejs graficzny). Współpracuje z developerem i analitykiem podczas implementacji przez developera.

Developer

Implementuje (programuje) aplikacje / system zgodnie z dokumentacją wytworzoną przez analityka i makietami przygotowanymi przez grafika. Komunikuje się z analitykiem, jak czegoś nie rozumie w dokumentacji i czasami zgłasza uwagi grafikowi, kiedy makieta musi wyglądać inaczej, co wyszło podczas implementacji i konsultacji z analitykiem. Developer może pracować na foncie (frontend developer) albo na backendzie (backend developer). Jeśli potrafi pracować na froncie i na backendzie, to określa się go jako fullstack developer. Na froncie tworzy się strony internetowe w techologiach: HTML, Angular, React, JavaScript i innych. Na backendzie tworzy się system, który jest zainstalowany na serwerze i z którym komunikuje się front. Backend pisze sie zwykle w Javie (Spring) lub C# (.NET) lub w innych językach i technologiach. Developer pisze kod i komituje go (wrzuca na serwer z repozytorium kodu)

Scrum Master

Zarządza wytwarzaniem oprogramowania korzystając z metodyk Agile. Czyli na początku sprintu (okres 1 lub 2 tygodni) opisuje z zespołem zadania i wpisuje je do backlogu (lista zadań do zrobienia) trudność zadań jest szacowana w procesie planning pokera (czyli każdy określa trudność zadania nie wiedząc jak określili inni). Zadania są wstawiane do sprintu. Każdy developer wybiera sam zadania, które będzie robił. Poziom trudności determinuje ile zadań będzie wykonane w sprincie. Podczas trwania sprintu nadzoruje czy zadania są wykonywane. Na koniec sprint jest podsumowywany. Co jakiś czas robione są retrospekcje, gdzie zgłaszane są uwagi przez zespół. Komunikuje się z całym zespołem i podczas krótkich spotkań codziennych analizuje realizację sprintów.

DevOps

Osoba, która konfiguruje serwery i repozytoria kodu, aby wersje wdrażane były na środowiska testowe i produkcyjne w sposób zautomatyzowany lub półautomatyczny. Powinna posiadać umiejętności konfiguracji narzędzi chmurowych, serwerowych związanych z wdrażaniem aplikacji.

Wszystkie te stanowiska mogą wyglądać odmiennie w różnych firmach. Mogą być bardzo sformalizowane lub potraktowane w sposób zupełnie swobodny. W jednych firmach sprinty są restrykcyjne i wprowadzony jest pełny scrum a w innych wprowadza się tylko zadania do wykonania na tablice Kanban (Do zrobienia, W trakcie, Zrobione). Komunikacja, spotkania też mogą wyglądać różnie. Inaczej będzie to wyglądać w dużym 20 osobowym zespole w korporacji, a zupełnie inaczej w 3 osobowym startupie.